Een klant vroeg ons laatst naar de voedingswaarde van groente. En of tegenwoordig, zo lees je wel eens in het nieuws, de voedingswaarde van groentes minder is dan vroeger. Nu hebben we hier niet een kant en klaar antwoord op, maar het is wel een thema waar we al een tijdje over nadenken.
We maken bijvoorbeeld gebruik van groenbemesters (naast dierlijke mest). Dit zijn gewassen die je zaait, niet om te oogsten, maar om tzt te laten composteren op het land. Hierdoor zorg je dat nutriënten (voeding voor de planten) niet uitspoelen naar het grondwater. Ook zorgen groenbemesters voor een prettige leefomgeving voor bodemdiertjes en die zorgen weer voor een mooie bodemstructuur en bewerkbaarheid van de grond. Zo kunnen onze groentes in de zomer veel verschillende nutriënten opnemen en we hopen dat dit de voedingswaarde en de smaak ten goede komt.
Een gevarieerd bodemleven heeft ook een gunstige invloed op ziekten en plagen, de planten lijken hier meer natuurlijke weerstand tegen te hebben.
Kort samengevat: Voed als tuinder het bodemleven, het bodemleven voedt de gewassen en de gewassen voeden ons weer!